header srodek

Logo BIK kolo

 • kolo4
 • kolo5
 • kolo6
 • kolo7
 • kolo8
 • kolo9
 • kolo1
 • kolo2

KOLO9

Firma BIK S.J.

Szukaj produkt

KOSZYK

 x 

Twój koszyk jest pusty

ZALOGUJ SIĘ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/kciejka/20_Bik/templates/bik_firma/functions.php on line 205

Regulamin

Informacje o Sprzedającym

Właścicielem sklepu internetowego jest Firma BIK S.J., z siedzibą : ul. Młynarska 4a, 38 –200 Jasło, NIP 685-000-57-02, Regon 370242452, zarejestrowana pod numerem KRS : 0000201764 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy KRS. 

&1

Oferta

 1. Firma BIK S.J. prowadzi sprzedaż własnych produktów: pił, materacy, kołder, narzut, firan, zasłon  na niniejszej witrynie internetowej tj. : http://www.firmabik.com.pl/.
  Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich i  nie zawierają podatek VAT.
 2. Firma BIK S.J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania istniejących.
 3. W przypadku zmiany ceny danego produktu, zamówienia złożone przed zmianą ceny, a jeszcze niezrealizowane, zostaną zrealizowane po cenie korzystniejszej dla Kupującego.
 4. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

 &2

Złożenie zamówienia on-line

 1. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Warunkiem uznania zamówienia za ważne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Firmy BIK S.A. poprzez naciśnięcie klawisza, umieszczonego poniżej formularza zamówienia.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać następujące dane:
   
  a) imię i nazwisko Kupującego;
  b) dokładny adres Kupującego;
  c) adres poczty elektronicznej Kupującego;
  d) numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego). 
   
 4. Domyślnie przyjmuje się, że adres Kupującego jest tożsamy z adresem dostawy. Jeśli Kupujący życzy sobie, aby było inaczej, zobowiązany jest poinformować o tym Firmę BIK S.J. i umieścić dokładny adres dostawy w odpowiednich polach formularza.
 5. Formularz zamówienia zawiera także możliwość wprowadzenia kodu promocyjnego oraz innych informacji, które zdaniem Kupującego powinny zostać uwzględnione w procesie realizacji zamówienia. Niepodanie tych informacji nie powoduje nieważności zamówienia.  

Złożenie zamówienia przez telefon

 1. Zamówienia telefoniczne można składać w każdy dzień roboczy w godzinach: 8.00 - 16.00.
 2. Przy zamówieniach telefonicznych nie jest konieczne dodatkowe potwierdzenie zamówienia.

&3

Potwierdzenie zamówienia on-line

 1. Firma BIK S.J. potwierdza otrzymanie zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu e-mail zwrotny.
 2. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić zamówienie, klikając link zawarty w e-mailu zwrotnym od Firmy BIK S.J. . W przypadku braku takiego potwierdzenia pracownik Firmy BIK S.J. skontaktuje się z Kupującym telefonicznie, celem uzyskania potwierdzenia tą drogą.

&4

Podanie terminu realizacji zamówienia

 1. Firma BIK S.J. poinformuje Kupującego o dokładnym terminie realizacji zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie wpłynęło w przededniu lub w czasie świąt lub innego okresu wolnego od pracy, potwierdzenie terminu nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po świętach lub innym okresie wolnym od pracy.
 2. Potwierdzenie terminu realizacji przez Firmę BIK S.J. nastąpi poprzez uaktualnienie Statusu Transakcji (opcja, do której Kupujący zyskuje dostęp w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia) i/lub telefonicznie.

&5

Wysyłka i dostawa towaru

 1. Wysyłka towaru następuje nie później, niż piątego dnia roboczego licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
 2. Podany wyżej termin wysyłki pozostaje skuteczny po warunkiem:
  a) zamówienia towaru o rozmiarach standardowych, bez konieczności dostosowywania rozmiarów towaru indywidualnie do wymagań Kupującego;
  b) możliwości uzyskania telefonicznego kontaktu z Kupującym, celem potwierdzenia zamówienia;
  c) dostępności towaru - w przypadku gdy towar nie jest dostępny Kupujący zostaje niezwłocznie o tym powiadomiony i poproszony o akceptację najbliższego możliwego terminu wysyłki.
 3. Zakupiony towar zostaje dostarczony za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres podany w formularzu zamówienia.
 4. Koszt transportu do Kupującego pokrywa Kupujący. Jest on automatycznie wliczany w cenę zakupu.
 5. Cena towaru zawiera transport wraz z wniesieniem do mieszkania/domu przez kuriera.
 6. W przypadku dostawy towaru o znacznych rozmiarach (materace dwuosobowe) i/lub konieczności wniesienia towaru w niesprzyjających warunkach (wąskie klatki schodowe, ciasne przejścia) oraz wszędzie tam, gdzie wniesienie towaru przez jedną osobę mogłoby spowodować uszkodzenie towaru, Kupujący zostanie poproszony o udzielenie pomocy kurierowi.
 7. Obowiązkiem Firmy BIK S.J. i spedytora jest dostarczenie towaru do drzwi Kupującego w stanie idealnym. Dlatego każdy towar wysyłany do Klienta zostaje ponadstandardowo zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 8. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych powstałe podczas transportu rozpatrywane będą tylko w momencie odbioru towaru. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół reklamacyjny.
 9. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Firmę BIK S.J..

&6

Monitoring stanu realizacji zamówienia

Kupujący ma możliwość śledzić na bieżąco, co dzieje się aktualnie z jego zamówieniem. W e-mailu z potwierdzeniem zamówienia, wysyłanym przez Firma BIK S.J., znajduje się link umożliwiający dostęp do zindywidualizowanej strony Kupującego na witrynie www.firmabik.pl zawierającej informacje o tym, na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie Kupującego.

&7

Płatność

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
    a) przy odbiorze – należność pobiera kurier dostarczający towar;
    b) przelewem – wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Firmy BIK S.J.

&8

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów ..." Kupujący może bez podania przyczyny zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrot towaru jest możliwy, gdy towar nie był w żaden sposób używany, nie nosi znamion używania.
 3. Kupujący, chcący dokonać zwrotu towaru, zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Pracownik Firmy BIK S.J. niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym, celem ustalenia dogodnej formy zwrotu towaru. Koszt zwrotnego przesłania towaru ponosi Firmy BIK S.J.
 4. W przypadku zwrotu towaru zapłacona należność zostanie zwrócona Kupującemu przelewem na wskazany rachunek bankowy natychmiast po dokonaniu przez Niego zwrotu towaru. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem, jak również zwrotów nie poprzedzonych pisemną deklaracją zwrotu.

 &9

Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją.
 2. W przypadku, gdy w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi wadę fabryczną, może złożyć reklamację w Firmie BIK S.J.
 3. Składając reklamację w Firmie BIK S.J. Kupującemu zostanie wskazany adres, na jaki powinien zostać przesłany reklamowany towar wraz z kopią dowodu zakupu. Koszt wysyłki ponosi składający reklamację. Po uznaniu reklamacji za zasadną koszt wysyłki zostanie zwrócony Kupującemu, a pozbawiony wad produkt (lub  nowy) zostanie odesłany Kupującemu bezpłatnie.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru, lub innych przyczyn niezawinionych przez Firmę BIK S.J, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszt odesłania towaru z powrotem pod swój adres. Jeśli Kupujący wykaże chęć naprawy towaru przez Firmę BIK S.J. i jeśli będzie to możliwe od strony technicznej, zostanie to wykonane na odrębne zlecenie Kupującego i za odrębną opłatą.
 5. Oceny zasadności reklamacji dokonuje biegły technolog w Firmie BIK S.J.
 6. Firma BIK S.J. stara się dbać o to, aby Kupujący mógł posiąść wiedzę niezbędną do właściwego i długotrwałego użytkowania towaru, a tym samym aby pomóc Kupującemu uniknąć uszkodzeń wynikających z zaniedbań w użytkowaniu. Odpowiadamy na każdy e-mail, udzielamy także konsultacji telefonicznych. W przypadku wątpliwości – proszę pisać i dzwonić.

&10

  

Troska o dane osobowe klientów i bezpieczeństwo transakcji

 1. Wysyłając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Firmę BIK S.J. swoich danych osobowych do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 "Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych". Kupujący ma w każdej chwili prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 2. W szczególności Kupujący wyraża zgodę, że jego adres oraz numer telefonu zostanie udostępniony kurierowi realizującemu dostawę towaru.
  3. Celem zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych, zarówno dane transakcji, jak i dane klientów w bazie Firmy BIK S.J. są odpowiednio chronione.

 &11

Informacje końcowe

 1. Firma BIK S.J. rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji otrzymanego zamówienia w przypadku: 
  a) nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego;
  b) niemożności telefonicznego potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od jego złożenia przez Kupującego;
  c) złożenia zamówienia przez Klienta, który uprzednio zwrócił otrzymany towar bez podania przyczyn.
 2. Firma BIK S.J. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Dla zamówień złożonych przed dokonaniem zmian w regulaminie obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym z momencie składania zamówienia.

&12

Kontakt
Wszystkie pytania, uwagi i opinie dotyczące naszych usług prosimy kierować do nas na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numer telefonu: tel. : +48 606 401 488